Kursy Językowe On-line

Polityka prywatności

Oświadczam, że w chwili wypełnienia formularza kontaktowego EduEduOnline Ltd mam ukończone 18 lat.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EduEduOnline Ltd z siedzibą w 24 Holborn Viaduct Londyn EC1A 2BN w celach marketingowych obejmujące przesyłanie informacji drogą telefoniczną lub pocztową. Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel przetwarzania. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania.