Kursy językowe onlinenauka angielskiego

25 05 2011

Metody języków obcych korzystające z założeń psychologii

Szukając złotego  środka pozwalającego na szybką naukę języków obcych naukowcy, chwytają sie różnych dziedzin, podstawową jest psychologia. Oto najważniejsze metody nauki języków obcych oparte na psychologii.

Metoda Total Immersion

Metoda polegająca na „Całkowitym Zanurzeniu” w języku. Uczeń ma kontakt z językiem bez przerwy w czasie trwania kursu, codziennie od 8 do 17. Udowodniono, że tak intensywne zajęcia konwersacyjne dają najszybszy efekt nauczania. Niestety nie jest to metoda dla wszystkich, gdyż cena tygodniowego kursu to od 8000zł.

Metoda Wilka

Metoda ta polega na uczeniu się na błędach swoich i osób z którymi uczymy się języka. Zajęcia odbywają się w małych bo tylko 4 osobowych grupach. Podstawowym założeniem jest że w ciągu 90 minutowych lekcji każdy uczeń musi wypowiedzieć 300 zdań. Metoda ta pozwala zapamiętać w ciągu jednej lekcji nawet do 60 % przerabianego materiału. Zmuszą ona do szybkiego przetwarzania informacji.

Metoda holistyczna

Polega ona  na zintegrowaniu przekazu na trzech płaszczyznach intelektualnym, emocjonalnym i fizycznym. Wykorzystuje się tu wyniki wieloletnich badań nad potencjałem mózgu i inteligencją