Matura 2019 – jak napisać rozprawkę?

Matura 2019 rozprawka

Matura w 2019 roku, nazywana także egzaminem dojrzałości, z pewnością przysparza stresu zdającym, ale uzbrojony we właściwą wiedzę, żaden maturzysta nie da się pokonać ani stresowi ani egzaminowi – maturze 2019.

Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym w 2019 roku składa się z czterech części: słuchania, czytania, części gramatycznej oraz pisania i to na tej ostatniej się skupimy się w szczegółach. Zanim jednak do tego przejdziemy, podsumujmy po krótce całość egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym, który w 2019 roku odbędzie się 8-go maja o godzinie 14:00 (poziom podstawowy o 9:00 rano tego samego dnia).

Pierwsza część egzaminu maturalnego – rozumienie ze słuchu

Matura 2019 rozpocznie się od ćwiczeń na słuchanie, w których zadający będzie musiał wykazać się umiejętnością wyłapywania detali z całej wypowiedzi, rozpoznaniem kontekstu w jakim toczy się rozmowa, a także umiejętnością zrozumienia intencji mówiącego. Pierwsze będzie ćwiczenie typu wielokrotnego wyboru czyli trzeba będzie dokonać wyboru między opcją A,B lub C zgodnie z treścią nagrania. Następnie, zdający maturę 2019 usłyszą wypowiedź na dany temat i będą musieli wybrać poprawną spośród możliwości A,B,C,D. 

Matura 2019 – czytanie ze zrozumieniem

Część egzaminu maturalnego 2019 na poziomie rozszerzonym, która sprawdza umiejętności czytania tekstów w języku angielskim oraz ich zrozumienie, złożona jest z 4 tekstów. Będą one sprawdzać umiejętność czytania ze zrozumieniem prezentując kolejno ćwiczenia takie jak: dopasowywanie fragmentów tekstu do pytań; ćwiczenie, gdzie zadaniem będzie przeczytanie tekstu, z którego usunięto cztery części i wstawienie ich w odpowiednie luki oraz ostatnie ćwiczenie – wybór odpowiedzi A,B,C do dwóch tekstów.

Gramatyka na egzaminie maturalnym

Część gramatyczna to trzy ćwiczenia, w których to zdający musi wybrać wariant odpowiedzi pasujący do luki w tekście. Drugie zadanie, w którym trzeba zdecydować czy odpowiedź A,B lub C pasuje do pustego miejsca, podaje nam różne słowa i musimy wykazać się ich znajomością w odpowiednim kontekście.  W kolejnym, ostatnim tutaj, ćwiczeniu należy uzupełnić tekst wpisując słowo, które trzeba samodzielnie wymyślić (nie ma podanych wariantów odpowiedzi).

Maturalna rozprawka

Przejdźmy teraz do ostatniej w egzaminie maturalnym 2019 części, czyli pisania. Jednym z typów tekstu, który musimy opanować aby dobrze napisać maturę rozszerzoną z j. angielskiego w 2019  jest rozprawka, czyli po angielsku ‘essay’. Spójrzmy na przykładowe polecenie:

Egzamin maturalny 2015: W środkach masowego przekazu toczy się dyskusja na temat wprowadzenia do szkół krajów Unii Europejskiej takiego samego podręcznika do historii. Napisz rozprawkę, w której przedstawisz dobre i złe strony tej propozycji. [i]

Kiedy w poleceniu mowa o ‘dobrych i złych stronach’ danego zagadnienia, możemy być pewni, że rodzaj rozprawki jakim musimy się popisać podczas matury 2019, to tak zwana rozprawka ‘za i przeciw’  (ang. for and against essay), która składa się z wstępu, rozwinięcia oraz zakończenia.

Wstęp zawsze poświęcimy przedstawieniu problemu i zasygnalizujemy jakie są plusy oraz minusy naszego tematu, co zajmie nam jeden paragraf. W kolejnym paragrafie, czyli rozwinięciu, zaprezentujemy argumenty za oraz poprzemy je przykładem. Następny ustęp tekstu poświęcimy argumentom przeciw, a za nimi podamy przykład lub przykłady danego punktu widzenia, po czym przejdziemy do zakończenia (w nowym akapicie), które podsumuje temat oraz pozwoli nam na wyrażenie swojej opinii na temat tego o czym piszemy w eseju.

Pisząc rozprawkę podczas matury 2019, pamiętać trzeba o limicie słów tj. zachowaniu między 200 a 250 słów tekstu oraz o tym, w jakim stylu piszemy – rozprawka jest tekstem formalnym zatem zachowa wszystkie jego cechy takie jak formy bezosobowe,  strona bierna i inne. Ważna jest zgodność z tematem oraz odpowiednia forma graficzna, estetyka oraz spójność wypowiedzi wraz z poprawnością gramatyczną będą gwarancją sukcesu.

Jeśli chcesz dobrze przygotować się do matury z języka angielskiego, EduEduOnline z pewnością pomoże wyszlifować to na czym najbardziej Ci zależy. Zapraszamy na zajęcia próbne 😉


[i] https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Informatory/2015/Jezyk-angielski_informator_od_2015.pdf